Barns psykososiale miljø

I rammeplanen står det at barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. Vi har i samarbeid med de andre to barnehagene i Aurorastiftelsen, Sluppen barnehage og Regnbuen barnehage utarbeidet en handlingsplan om barns psykososiale mijø i barnehagen.