Avdelinger

I Baldershage barnehage har vi fire avdelinger. Avdelingene har inngang på bakkenivå.

Barnehagen er inndelt i tre fløyer, med storstua og kjøkkenet som felles samlingspunkt og arena;

1- og 2- årigene i den ene fløy, fordelt på hver sin avdeling med 12 barn hver.

Trøa

E-post; lene@aurorastiftelsen.no

Telefon; 940 21 522

Tunet

E-post; fanny@aurorastiftelsen.no

Telefon; 940 21 525

37 storbarn i den andre fløya, fordelt på 2 avdelinger som samarbeider i aldershomogene grupper på tvers av avdelingene.

Kråa 

E-post; kristine@aurorastiftelsen.no

Telefon; 940 21 523

Randa

E-post; monica@aurorastiftelsen.no

Telefon; 940 21 524

Storklubb; kine@aurorastiftelsen.no

Telefon; 940 21 526

Du kan lett komme i kontakt med avdelingene, for eksempel via telefon eller e-post. E-postene er flittig i bruk.