Visjon og verdiordene våre

For oss på Baldershage barnehage gir verdiene

DEMOKRATI, LIVSMESTRING og MANGFOLD- et grunnlag for å finne det som særpreger vårt arbeid.

 

Visjonen vår er Små forskere i et skapende miljø!