Visjon og verdiordene våre

For oss på Baldershage barnehage gir verdiene

DEMOKRATI, LIVSMESTRING og MANGFOLD- et grunnlag for å finne det som særpreger vårt arbeid.

 

Visjonen vår er LivsGLEDE gjennom mangfold, utforskning og mestring!