Grønt Flagg

Baldershage barnehage har mottatt Grønt Flagg for sin innsats for miljøet.

 Høsten 2011 ble vi sertifisert miljøbarnehage. Vi mottok Grønt Flagg for vår innsats med

  • Gjenbruk
  • Sosialt engasjement

 Hvert år deltar barnehagen i FORUT-aksjonen (les mer: www.forut.no ) .Vi arrangerer loppemarked og samler inn penger til dette formålet.

I barnas adventskalender får barna gi bort en leke til Frelsesarmeen i stedet for å få en ting selv.

Vi har laget et eget REMIDA-lager i barnehagen. Dette er gamle ting som plukkes fra hverandre og får ny anvendelse i formingsprosjekter.

Les mer om Grønn barneby her www.trondheim.kommune.no/gronnbarneby