Ansatte

Administrasjon

Liv K. Uhlin-Hansen

Stilling: Daglig leder
415 04 484
liv@aurorastiftelsen.no

Førskolelærer med fordypning i drama, Vidr.utd.: lederutdanning fra BI, Pedagogisk veiledning, Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet, sertifisert Marte Meo kollegaveileder, Reggio Emilia-inspirert videreutdanning.

Mona Therese O. Røhmesmo

Stilling: Assisterende styrer
916 97 539
mona@aurorastiftelsen.no

Førskolelærer med fordypning i Fys.fos og uteped. Vidr.utd. Ped.veil Sertifisert ICDP-veileder. Vidr.utd. Språk og Kommunikasjon

Administrasjon- møterom

Mona Therese O. Røhmesmo

Stilling: Assisterende styrer
916 97 539
mona@aurorastiftelsen.no

Førskolelærer med fordypning i Fys.fos og uteped. Vidr.utd. Ped.veil Sertifisert ICDP-veileder. Vidr.utd. Språk og Kommunikasjon

Aurorastiftelsen

Daglig leder

Liv K. Uhlin-Hansen

Stilling: Daglig leder
415 04 484
liv@aurorastiftelsen.no

Førskolelærer med fordypning i drama, Vidr.utd.: lederutdanning fra BI, Pedagogisk veiledning, Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet, sertifisert Marte Meo kollegaveileder, Reggio Emilia-inspirert videreutdanning.

Kjøkken

Vivian Rognrust (servicemedarbeider)

Stilling: Assistent

Vanja Hågensen Hartviksen

Stilling: Kokk

Kokk

Kråa

Vanja Hågensen Hartviksen

Stilling: Kokk

Kokk

Hanne R. Moland

Stilling: Pedagogisk leder

Førskolelærer med fordypning i Drama, Vidr.utd.: Småbarnsped., 1.avd. spes.ped., Ped.veil, Barn og unges psykiske helse, sertifisert ICDP-veileder.

Merethe Karikoski

Stilling: Spesialpedagog
959 79 825
merethe@aurorastiftelsen.no

Heidi Rønning

Stilling: Barnepleier

Tone Karlsen

Stilling: Barnepleier

Emilie Reklev

Stilling: Fagarbeider
414 01 193
emiliereklev2@hotmail.com

Randa

Maria Richard Kolstad

Stilling: Assistent

Vanja Hågensen Hartviksen

Stilling: Kokk

Kokk

Monica Anett Røsok

Stilling: Pedagogisk leder

Førskolelærer med fordypning i "De eldste førskolebarna" Vidr.utd.: Spes.ped, Språk og kommunikasjon

Merethe Karikoski

Stilling: Spesialpedagog
959 79 825
merethe@aurorastiftelsen.no

Andreas Hofstad Bremvåg

Stilling: Barnehagelærer
482 45 602
andreas@aurorastiftelsen.no

Emilie Reklev

Stilling: Fagarbeider
414 01 193
emiliereklev2@hotmail.com

STORBARN

Storklubb

Trøa

Vanja Hågensen Hartviksen

Stilling: Kokk

Kokk

Ingunn Innerdal

Stilling: Pedagogisk leder
976 53 030
ingunn@aurorastiftelsen.no

Førskolelærer med fordypning organisasjon og ledelse. Videreutdanning; veiledning i barnehagelærerutdanningen

Merethe Karikoski

Stilling: Spesialpedagog
959 79 825
merethe@aurorastiftelsen.no

Karianne Bakken

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
948 78 539
karbakka@gmail.com

Carina Wikdahl Røros

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Svangerskapspermisjon

Ingrid K. Kroglund

Stilling: Barnehagelærer

Fanny Bakken

Stilling: Barnehagelærer

Tunet

Donka Stoyanova

Stilling: Assistent

Kristine Søraa

Stilling: Assistent
980 72 318
kristine_soraa@hotmail.com

Vanja Hågensen Hartviksen

Stilling: Kokk

Kokk

Lene Beate Granheim

Stilling: Pedagogisk leder
918 74 910
lene@aurorastiftelsen.no

Førskolelærer med fordypning musikk. Videreutdanning: Pedagogisk utviklingsarbeid

Merethe Karikoski

Stilling: Spesialpedagog
959 79 825
merethe@aurorastiftelsen.no

Ann Kristin Sommerschild

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kine Leth- Olsen

Stilling: Barnehagelærer

Barnehagelærer