Liten og ny i barnehagen

De fleste av våre nye barn som starter opp i barnehage er 1- og 2-åringer. Dette innebærer en tilvenningstid hvor de bl.a. skal venne seg å være borte fra mor og far for første gang. De skal bli kjent med nye omsorgsvoksne, barn og miljø. De skal også bli vant til å være en av flere små i en gruppe – i motsetning til hjemme, hvor de som oftest er den ene lille. Det er en spennende – men sårbar fase i livet.

I Baldershage barnehage har vi ekstra fokus på at både barn og foreldre får en god tilvenningstid, og spesielt viktig for oss er barnets behov for trygg tilknytning. I tillegg til tilknytning til mor og far, som er de viktigste omsorgspersonene, gjelder dette også personalet - barnets sekundære omsorgspersoner. God kommunikasjon mellom foreldre og personale er alltid viktig. Særlig viktig blir det i tilvenningstiden, slik at barns individuelle signaler blir lest og forstått - også i barnehagen.

 I praksis betyr dette:

  • Vi har rene ettårings- og toåringsgrupper for å kunne tilpasse miljøet og aktivitetene best mulig til disse to forskjellige aldersgruppene

  • Individuelt tilpasset tilvenningstid, som kan strekke seg langt inn i barnehageåret

  • Primærkontakter i tilvenningstiden, og videre utover barnehageåret etter behov

  • Samtaler med foreldre før oppstart og kort tid etter oppstart

  • Rolig oppstart og vi skjermer avdelingene etter barns individuelle behov

  • Økt kompetanse og innsikt i denne spesielle livsfasen.