Stiftelsen Aurora

Baldershage barnehage eies av Stiftelsen Aurora som har som ormål å drive gode barnehager for ansatte i SINTEF.