Stiftelsen Aurora er en IA-bedrift

Stiftelsen Aurora er en IA-bedrift, dvs. at vi har inngått en avtale med Arbeidslivssenteret om inkluderende arbeidsliv, hvor en av hovedmålsetningene er redusert sykefravær, med spesiell tett oppfølging ved sykefravær som et av tiltakene.