Dronning Mauds Minne Høgskole

Barnehagen er en referansebarnehage for førskolelærerutdanningen. I den forbindelse er det aktuelt i perioder å tilby praksisplasser til studenter ved Dronning Mauds Minne, høgskolen for førskolelærer-utdanning. I tillegg er vi en referansebarnehage til en liten gruppe studenter, som kan henvende seg til oss ved behov, f.eks. under jobbing med prosjekter. Det er også aktuelt å delta i prosjekter og annet utviklingsarbeid i regi av høgskolen, og å ta i mot grupper på studietur.