Mangfold og kompetanse, humor og glede!

Det omsorgsfulle indre livet i Baldershage barnehage skal preges av Mangfold og Kompetanse. Barn, foreldre, ansatte - alle! - bidrar til trivsel og glede og et varmt miljø. Livet, leken og læringen er på alvor, og vi kan ha det arti' mens vi holder på.

MANGFOLD OG KOMPETANSE

Vi ser på mangfold som en  stor ressurs. Alles forskjellighet er med på å gi fellesskapet i Baldershage en rikdom. Alle kommer inn i barnehagen med sine særegenheter og kvaliteter. Liten og stor.

Mangfoldet har plass i våre hverdagsktiviteter. Det finnes ikke bare en riktig måte å gjøre ting på. Barna må få møte mangfoldspedagogikken; de vokseninitierte- og barneinitierte aktiviteter - i et mylder av opplevelser som bidrar til utvikling av ulike kompetanser, ute og inne i barnehagen, på tur, i vennskapet og de gode relasjoner, i møte med ulike kulturer, fagområder og materialer

Med mangfoldet i vårt fundament er det vanskelig å finne en smal profil for Baldershage. Vi sier derfor: KVALITET I BREDDEN!