RANDA og KRÅA

Vestfløyen i Baldershage barnehage består av to storbarnsavdelinger tett-i-tett

RANDA

Avdeling Randa består av

  • 22 barn i alderen 4-6 år
  • 4 voksne i 100% stillinger, hvorav 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer, 2 BUA førskolelærer

KRÅA

Avdeling Kråa består av

  • 12 barn i alderen 2-3 år
  • 3 voksne i 100% stilling, hvorav 1 pedagogisk leder og 2 BUA