TUNET og TRØA

Østfløyen i Baldershage barnehage består av to småbarnsavdelinger tett-i-tett:

TRØA

Avdeling TRØA består av

  • 12 ettåringer
  • 4 voksne i 100% stillinger, hvorav 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer, 1 BUA og 1 assistent

 

TUNET

Avdeling TUNET består av

  • 12 barn i alderen 2-3 år
  • 4 voksne i 100% stillinger, hvorav 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer, 1 BUA og 1 assistenter