Storklubben

Det siste året i Baldershage barnehage - før barna begynner på skolen, tilbys de et ekstra tilpasset pedagogisk opplegg. Baldershage barnehage har en pedagog i 30% stilling som er ansvarlig for dette tilbudet.

DETTE ER STORKLUBB:

  • Alle barn i Baldershage som skal begynne på skolen neste år
  • Møtes hver tirsdag og annehver torsdag (turdag)
  • Faglig ansvarlig: førskolelærer "Storklubb-Ingrid"
  • Eget faglig opplegg som bl.a. dekker Rammeplanens krav om møte med - og utvikling innenfor 7 fagområder
  • Forbereder barna på skolestarten, slik at den blir best mulig.