RANDA og KRÅA

Vestfløyen i Baldershage barnehage består av to storbarnsavdelinger tett-i-tett

RANDA

Avdeling Randa består av

  • 18 barn i alderen 3-6 år
  • 3 voksne i 100% stillinger, hvorav 1 førskolelærer og 2 assistenter

KRÅA

Avdeling Kråa består av

  • 18 barn i alderen 3-6 år
  • 3 voksne i 100% stilling, hvorav 1 førskolelærer og 2 assistenter