TUNET og TRØA

Østfløyen i Baldershage barnehage består av to småbarnsavdelinger tett-i-tett:

TRØA

Avdeling TRØA består av

  • 9 ettåringer
  • 3 voksne i 100% stillinger, hvorav 1 førskoleærer og 2 assistenter

 

tUNET

Avdeling TUNET består av

  • 12 barn i alderen 2-3 år
  • 4 voksne i 100% stillinger, hvorav 2 førskolelærere og 2 assistenter