LEDIGE BARNEHAGEPLASSER VED BALDERSHAGE BARNEHAGE

Velkommen til oss her på Baldershage barnehage

Vi har ledige barnehageplasser fra høsten 2019.

Baldershage barnehage er bedriftsbarnehage for SINTEF- ansatte, men vi tar også imot eksterne søkere. Vi ber dere om å benytte vårt interne søknadsskjema, samt at dere benytter søknadsportalen til Trondheim kommune.

Søknadsskjema 2019

Application form 2019